Dezinformace v dnešní době nejsou výsadou pouze médií. Ačkoliv stále hrají prim v jejich šíření, sociální sítě umožňují skutečný rozmach nepravdivých zpráv ve společnosti. Aktivně proto monitorujeme jak aktivitu dezinformačních webů, tak i skupin na sociálních sítích.

Jak měříme výskyt dezinformací?

Seznam dezinformačních webů vychází z propracované metodiky slovenského serveru konspiratori.sk. Čím vyšší číslo, tím více je daný web závadný z pohledu pravdivosti obsahu. 

Seznam dezinformačních skupin na Facebooku vychází z naší vlastní metodiky měření. V dané skupině vyhodnotíme 100 náhodně vybraných informativních příspěvků starších než 5 dní (čímž mají správci dostatečné množství času na dezinformační příspěvky zareagovat a případně je ze skupiny odstranit). Příspěvky analyzujeme, ověříme a vyhodnotíme z pohledu pravdivosti v nich uvedených tvrzení a informací. Výsledné číslo reprezentuje počet příspěvků, které ze sta vyhodnocených obsahovaly nepravdivé, zavádějící či cíleně tendenční informace a které byly v době měření publikované (tedy bez zásahu správců dané skupiny). Do výsledného seznamu řadíme skupiny, v nichž je více než třetina příspěvků vyhodnocena jako nepravdivá, zavádějící či tendenční, přičemž platí, že čím vyšší číslo, tím více je daná skupina závadná z pohledu pravdivosti publikovaných příspěvků. 

Připravujeme: Seznam dezinformačních stránek na Facebooku.