Vyvracíme dezinformace: Lze z vakcíny onemocnět koronavirem?

Jedním z argumentů, kterým se hájí lidé nesouhlasící s očkováním, je tvrzení, že vakcína může vyvolat u očkovaných jedinců onemocnění covid-19. Jde o mýtus, neboť to z podstaty samotné vakcíny není možné.

Celý článek na www.eurozpravy.cz